Sylius Wydawnictwo Kartograficzne - Mapy, Przewodniki, Plany

Zapraszamy do kupowania naszych map rastrowych przygotowanych do wyświetlania w turystycznych odbiornikach Garmin z serii: Oregon, Colorado, Dakota, Montana, Edge 800, 810 i 1000, GPSMap 62 i 78, eTrex 20 i 30 oraz nowszych.

Nasze mapy są sprzedawane w formacie KMZ, gotowe do używania w urządzeniu.
Wystarczy je skopiować do podfolderu "CustomMaps" w folderze "Garmin" (tylko z tego podfolderu urządzenie będzie ładować mapy oferowane przez nas!).

Mapy przygotowujemy tak, aby każdą dało się załadować w całości. Dotyczy to także map dwuarkuszowych, które na potrzeby Garmina łączymy w jeden plik. Za podstawę do przygotowania naszych map służą pliki rastrowe w rozdzielczości 180 DPI. Treść i wygląd części mapowej w tych plikach jest identyczna z odpowiadającą im mapą papierową.

Aby przetestować swoje urządzenie oraz sprawdzić funkcjonalność mapy prosimy pobrać w pełni funkcjonalną, darmową mapę "Zabierzów" (obszar Dolinek Podkrakowskich) w skali 1:25 000 (21,1 MB) -> tutaj.

Aby możliwe było używanie map rastrowych w dedykowanych odbiornikach GPS firmy Garmin konieczne może być (dotyczy starszych modeli z listy powyżej) zaktualizowanie oprogramowania odbiornika tak, aby mógł on wyświetlać mapy rastrowe z folderu CustomMaps. Oznacza to zmianę oprogramowania firmware poprzez program WebUpdater. Program ten można pobrać ze strony Garmin. Po jego zainstalowaniu i podłączeniu odbiornika GPS do komputera program wyszuka i zmieni oprogramowanie urządzenia.

 
Nasze mapy są sprzedawane w formacie KMZ, gotowe do używania w urządzeniu. Wystarczy je skopiować do podfolderu "CustomMaps" w folderze "Garmin". Należy jednak pamiętać o ograniczeniu ilości i wielkości plików z mapami! Do pamięci urządzenia można wgrać naraz mapy nie przekraczające 100 "kafelków" o rozmiarach 1024x1024 pikseli. Maksymalnie mogą one łącznie zajmować 100 Mb.

Zalecamy, aby podfolder "CustomMaps" (w folderze "Garmin") utworzyć na karcie pamięci, a nie w pamięci urządzenia! W razie wgrania za dużej ilości map odbiorniki mają tendencję do zawieszania się. Aby przywrócić funkcjonalność odbiornika trzeba wyciągnąć kartę pamięci i za pomocą zewnętrznego czytnika usunąć nadmiar map.

Mapy przygotowujemy tak, aby każdą dało się załadować w całości. Dotyczy to także map dwuarkuszowych, które na potrzeby Garmina łączymy w jeden plik. Na styku arkuszy mogą wystąpić częściowe zasłonięcia lub powtórzenia napisów. Mapy po połączeniu mają przeciętnie ok. 80 kafelków w maksymalnym rozmiarze. Oznacza to w praktyce, że w danej chwili w urządzeniu może być aktywna tylko jedna nasza mapa rastrowa! Natomiast może ona być wyświetlona na dowolnej ilości map wektorowych. Nie jest nam znany żaden sposób na zarządzanie mapami rastrowymi w dedykowanych urządzeniach Garmin.

Map rastrowych nie da się wyświetlić w programie MapSource. Do ich wyświetlania na komputerze służy program "Base Camp" firmy Garmin lub np. program Google Earth.

Możliwości oraz ograniczenia rastrowych "CustomMaps", czyli map indywidualnych w odbiornikach GPS Garmin opisane są w wątku polskiego forum Garmin.


Mapa "Bieszczady" z widocznym białym brzegiem oraz strzałkami w miejscach legendy i tekstów z wydania papierowego.

 

Nasze mapy do wyświetlania w urządzeniach Garmin przygotowywujemy tak, aby każdą dało się załadować w całości. Dotyczy to także map dwuarkuszowych, które na potrzeby Garmina łączymy w jeden plik. Na styku arkuszy mogą wystąpić częściowe zasłonięcia lub powtórzenia napisów. Mapy po połączeniu mają  przeciętnie ok. 80 kafelków w maksymalnym rozmiarze. Oznacza to w praktyce, że w danej chwili w urządzeniu może być aktywna tylko jedna nasza mapa rastrowa! Natomiast może ona być wyświetlona na dowolnej ilości map wektorowych. Nie jest nam znany żaden sposób na zarządzanie wieloma mapami rastrowymi w dedykowanych urządzeniach Garmin.

Za podstawę do przygotowania naszych map służą pliki rastrowe w rozdzielczości 180 DPI. Treść i wygląd części mapowej w tych plikach jest identyczna z odpowiadającą im mapą papierową. Z map usuwamy tylko teksty opisowe, legendę i brzeg mapy. W zależności od układu i wielkości arkuszy wsadowych poza brzegiem mapy występują puste paski o zmieniającej się szerokości. Są one wynikiem zmiany układu współrzędnych mapy z PUWG 1992 na układ stosowany w urządzeniach Garmin.


W terenie po osiągnięciu brzegu mapy (białego paska lub strzałek w miejscu legendy) zalecamy wyłączenie CustomMaps w menu konfiguracyjnym odbiornika GPS i korzystanie z mapy wektorowej.


Zrzuty ekranowe z urządzenia Garmin Oregon 300 oraz komputera stacjonarnego:

Fragmenty mapy "Okolice Krakowa" - brzeg mapy rastrowej wyświetlonej na mapie wektorowej. Widoczny także ślad przejechanej trasy.

Powiększone fragmenty map "Okolice Krakowa" i "Bieszczady".
 

Większy fragment mapy "Okolice Krakowa" nałożony na zdjęcie satelitarne w programie Google Earth.

Fragment mapy "Tatry" nałożony na zdjęcie satelitarne w programie Google Earth.
 

Gdy mapa rastrowa wyświetlona jest na mapie wektorowej można nadal wykorzystywać wszelkie informacje zawarte w warstwie wektorowej. Dzięki temu można zaplanować trasę, nawigować po niej (będzie wyświetlona nad rastrem), sprawdzić kolor szlaku czy nazwę ulicy w mieście.