Sylius Wydawnictwo Kartograficzne - Mapy, Przewodniki, Plany

Zachęcamy naszych Klientów do współpracy przy powstawaniu i aktualizowaniu map.

Przyjmujemy wszelkie informacje, poprawki i uwagi od użytkowników naszych map.

Cenne są dla nas:

Osobom współpracującym przy doskonaleniu map możemy zaoferować najnowsze wydania map, w postaci papierowej lub plików cyfrowych.

Poprawki prosimy zgłaszać do "Działu kartograficznego" - pod adres e-mail: mapy@compass.krakow.pl
 

Dzięki Państwa poprawkom wszyscy użytkownicy będą mieli lepsze mapy!