Sylius Wydawnictwo Kartograficzne - Mapy, Przewodniki, Plany

Roman Trzmielewski - Prezes Zarządu: rt@compass.krakow.pl; biuro@compass.krakow.pl

Jolanta Kłapcia - Kierownik sekretariatu: sekretariat@compass.krakow.pl; tel. 12 626 14 36

Aleksander Król - Kierownik sprzedaży: aleksander.krol@compass.krakow.pl; handel@compass.krakow.pl; tel. 605 681 654

Dział Kartograficzny: mapy@compass.krakow.pl

Współpracownicy terenowi:

Dział Graficzny:

Redaktorzy: