Sylius Wydawnictwo Kartograficzne - Mapy, Przewodniki, Plany

Wydawnictwo COMPASS jednostkom samorządów lokalnych, organizacjom pozarządowym, firmom i osobom prywatnym proponuje:
• specjalne wydania map gminnych, powiatowych, wojewódzkich itp.
• mapy do wydawnictw drukowanych, specjalnych, gazet, książek i podręczników
• tablice tematyczne i informacyjne z mapami
• mapy na strony internetowe
• mapy na płytach CD, DVD
• mapy ścienne
• opracowanie map do programów multimedialnych
• mapy na imprezy sportowe, turystyczne i rekreacyjne
• organizację imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
 

Informacje, wyceny, zamówienia: