Sylius Wydawnictwo Kartograficzne - Mapy, Przewodniki, Plany

Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Przedstawiamy zbiór informacji, które dotyczą przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Compass sp. z o.o. sp. k., ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków.

Kontakt z administratorem: sekretariat@compass.krakow.pl, w temacie prosimy napisać „Polityka bezpieczeństwa”.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą umowy, w tym do:

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest:

 

Udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w tak łatwy sposób jak ją wyraziłeś, możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji. Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym umożliwić nam:

W swojej bazie danych przechowujemy Twoje imię, nazwisko, adres wysyłki oraz adres e-mail.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli:

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe oraz sposób ich realizacji

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

Powyższe punkty można zrealizować poprzez bezpośredni kontakt z administratorem danych.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy.

W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Odbiorcami, którym mogą być przekazywane przechowywane przez nas dane osobowe mogą być Poczta Polska, firma kurierska UPS oraz zewnętrzne biuro rachunkowe.