Sylius Wydawnictwo Kartograficzne - Mapy, Przewodniki, Plany

JURA - ZNAKOWANE SZLAKI ROWEROWE WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

  • Rodzaj: rowerowy przewodnik turystyczny
  • Skala: 1:100'000 - 1:120'000
  • Rok wydania: 2015
  • Wydanie: 1
  • Format: 120 x 220 mm

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska zwana popularnie Jurą, jest regionem szczególnym w skali kraju. Wynika to z budowy geologicznej obszaru, w którym w wielu miejscach występują liczne ostańce wapienne, a w dolinach podziwiać możemy skały przyklejone do ich zboczy. Nie można zapomnieć o historii regionu, czego wyrazem są liczne zamki i strażnice dodające krajobrazowi jurajskiemu szczególnego znaczenia.
Atrakcyjność krajobrazowa i przyrodnicza została już dawno zauważona. W celu jej ochrony powstały: Ojcowski Parku Narodowy, parki krajobrazowe i liczne rezerwaty przyrody. Ponadto Wyżyna jest obszarem z pewnym zróżnicowaniem kulturowym, który na przestrzeni wieków podlegał licznym podziałom: administracyjnym, zaborczym. Dodatkowo w części środkowej – rejon Zawiercia, uwidaczniają się wpływy Zagłębia Dąbrowskiego. Obecnie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska podzielona jest pomiędzy dwa województwa: Małopolskie i Śląskie.
Właśnie ta różnorodność kulturowa, krajobrazowa, a przede wszystkim występowanie oryginalnych w skali naszego kraju grup skalnych powoduje, iż średnie nagromadzenie atrakcji turystycznych na „1 km2” jest znacznie większe niż w innych regionach Polski. Dlatego Jura przyciąga wspinaczy, fotografów, badaczy dziejów, przyrodników i turystów podziwiających unikatowe krajobrazy. Konsekwencją tego jest istnienie gęstej sieci szlaków turystycznych, w tym szlaków rowerowych wytyczanych przez PTTK, powiaty, gminy, związki gmin i lokalne stowarzyszenia.

W niniejszym przewodniku staraliśmy się przedstawić większość znakowanych szlaków Jury. Podczas podróży rowerem przydatne na pewno będą zawarte tu mapy, szczególnie w sytuacjach opuszczenia szlaku. Prezentację szlaków zaczęliśmy od Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd, przebiegającego przez całą Jurę, a pozostałe opisywane szlaki zgrupowaliśmy regionami, przedstawiając je od Częstochowy do Krakowa.

Przewodnik składa się dwóch części. W pierwszej zawarliśmy większość znakowanych szlaków Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej wraz z krótkim opisem odcinków szlaków i kilometrażem. Kolorem czerwonym w opisie wyróżniono obiekty i miejsca, przy których warto zatrzymać się lub
zwrócić uwagę przejeżdżając obok. Krótki opis wyróżnionych atrakcji znajduje się w drugiej części przewodnika.

Kraków, wydanie 1, rok 2015, format 120 x 220 mm, 76 stron, przewodnik na spirali.

32,90 zł / 1 szt.